راه های ارتباط با مرکز

شما می توانید از طریق یکی از راه های زیر با کارشناسان مرکز در ارتباط باشید .

تلفن ۲۸۴۲۴۶۹۰-۰۲۱   
فکس ۴۱۴۲۵۵۵۵-۰۲۱ داخلی ۶۳۸۲
ایمیل: info@pqprc.ac.ir

یک ایمیل بفرستید