برگی از یک تجربه

برگی از یک تجربه در واقع خلاصه ای از برخی تجربیات مرکز در حوزه های مختلف مهندسی کیفیت ، تحلیل داده و داده کاوی و تحلیل کسب و کار (business analytics) می باشدبرای شنیدن هر فایل صوتی روی لینک مربوطه کلیک کنید

در این پادکست شرح یک پروژه موفقیت در زمینه ” مدیریت ارتباط با مشتریان ” را از زبان دکتر عباس سقایی بشنوید .

دریافت فایل

در این پادکست شرح یک پروژه موفقیت در زمینه ” هدف گذاری غلط ” را از زبان دکتر عباس سقایی بشنوید و فایل را دریافت نمایید

دریافت فایل

در این پادکست شرح یک پروژه موفقیت در زمینه ” انجام تحلیل های آماری در فرایند فروش ” را از زبان دکتر عباس سقایی بشنوید.

دریافت فایل

در این پادکست شرح یک پروژه موفقیت در زمینه ” کشف تقلب” ( Fraud Detection) را از زبان دکتر عباس سقایی بشنوید.

دریافت فایل

در این پادکست شرح یک پروژه موفقیت در زمینه ” یک اشتباه آماری ” را از زبان دکتر عباس سقایی بشنوید و فایل را دریافت نمایید

دریافت فایل

در این پادکست شرح یک پروژه موفقیت در زمینه ” یک اشتباه آماری” را از زبان دکتر عباس سقایی بشنوید. و فایل زیر را دریافت نمایید .

دریافت فایل