ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما
انتخاب زبان

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي info@pqprc.ac.ir  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02128424690 تماس حاصل فرمایید.

 • جلد 1، شماره 1، زمستان 1390
  • بررسی عملکرد روش های پایش پروفایل های خطی ساده در فرایندهای دو مرحله ای - سید تقی اخوان نیاکی، پریا سلیمانی و معصومه اقبالی قهیازی
   چکیده: امروزه بسیاری از محصولات، خروجی فرآیندهایی با بیش از یک مرحله می باشند. در چنین فرآیندهایی غالبا مراحل به یکدیگر وابسته هستند به این معنا که کیفیت محصول در یک مرحله خاص نه تنها به کیفیت آن در مرحله جاری بلکه به کیفیت محصول در مراحل پیشین نیز بستگی دارد که از آن به عنوان خاصیت آبشاری فرآیندهای چند مرحله ای یاد می شود. وجود این خاصیت در چنین فرآیندهایی و عدم توجه به آن، سبب بروز خطا در تفسیر نمودارهای کنترل مورد استفاده در مراحل می شود. از این رو در ادبیات موضوع پایش فرآیندهای چندمرحله ای، روش هایی به منظور کاهش و رفع این مشکل ارائه شده است. از سوی دیگر، در برخی از موارد کیفیت یک محصول به وسیله ی رابطه میان یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل به عنوان پروفایل توصیف می شود که می تواند نتیجه و خروجی فرآیندی با چندین مرحله باشد. از آن جا که مطالعات کمتری در زمینه پایش پروفایل های خروجی از فرآیندهای چند مرحله ای صورت گرفته است، در این مقاله به بررسی اثر آبشاری بر پایش پروفایل های خطی ساده در فرآیندی دو مرحله ای در قالب معیار متوسط طول دنباله با استفاده از شبیه سازی و نیز تاثیر وابستگی مراحل بر تخمین پارامترهای پروفایل مرحله دوم پرداخته شده است.
  • مقايسه نمودارهاي کنترل انطباق پذير با داده هاي غيرنرمال با رهيافت شبيه سازي - رسول نورالسناء، علي اديبي و احمد زراعتکار مقدم 
   چکيده: كنترل فرآيند آماري روشي قدرتمند در ايجاد ثبات و بهبود كارآيي فرآيند از طريق كاهش تغيير پذيري است. نمودارهاي كنترل از پركاربردترين ابزارهاي كنترل آماري فرآيند بوده و نقش مهمي را در ارتقاء كيفيت فرآيندها ايفا مي كند. پژوهش هاي اخير اين مطلب را بازگو مي کند که نمودارهاي کنترل انطباق پذير X ̅ (اندازه نمونه متغير، فاصله بين نمونه گيري متغير و پارامتر متغير) سريع تر از نمودار شوهارت استاندارد X ̅ در يافتن شيفت هاي ميانگين عمل مي کنند. یکی از مفروضات معمول براي طراحي يک نمودار کنترل، نرمال بودن توزیع مشاهدات است ولی ممکن است در بعضي فرآيندها اين فرض صادق نباشد. در اين مقاله کارايي نمودارهاي کنترل انطباق پذير تحت داده هاي غيرنرمال از رهيافت شبيه سازي با استفاده از نرم افزار MATLAB بررسي مي شود و نشان داده خواهد شد که نمودار کنترل پارامتر متغیر بهتر از ساير نمودارهاي کنترل انطباق پذير X ̅ در يافتن تغییرات کوچک ميانگين تحت داده هاي داراي توزيع غيرنرمال عمل مي کند و از همه مهمتر خطر هشدار اشتباه کاهش مي يابد 
  • توسعه تکنیک بخش بندی مبتنی بر زمان برای پایش پروفایلها در فاز I - عباس سقایی و الهه غلامزاده نباتی
   چکیده: گاهی اوقات یک مشخصه کیفی به صورت یک رابطه تابعی مشخص میشود در کنترل کیفیت آماری به این رابطه پروفایل گویند. در این مقاله تحلیل پروفایل های خطی در فاز I نمودارهای کنترل از منظری جدید مورد بررسی قرار می گیرد. همیشه در کنترل کیفیت آماری فرض می شود که فرآیند دارای میانگین ثابتی است، ممکن است با فرآیندی روبرو باشیم که مقدار میانگین پارامترهای آن در طول زمان ثابت نیست و این تغییرپذیری یک خصوصیت ذاتی فرآیند است. جهت کنترل این گونه فرآیندها اکثر روش های موجود نمودارهای کنترل مؤثر نیستند. برای کنترل آماری یک چنین فرآیندهایی در فاز I، قبل از انجام کنترل فرآیند آماری، لازم است فرآیند به بخش هایی تقسیم شود که در آن ها ثابت و پایدار است. جهت بخش بندی فرایند، مقالات محدودی استفاده از تکنیک خوشه بندی مبتنی بر زمان را پیشنهاد داده اند، ولی مطالعات موجود، داده های تک متغیره را بررسی نموده اند. در این مقاله ما روش بخش بندی فرآیند را برای پایش پروفایل ها توسعه می دهیم. الگوریتم های مختلف بخش بندی برای داده های تابعی مورد مقایسه قرار می گیرند و نتایج آن گزارش می شود. مطالعات نشان می دهد الگوریتم خوشه بندی داده های تابعی بر اساس روش "وارد"، عملکرد خوبی برای بخش بندی پروفایل ها دارد. 
  • شناسایی نقطه تغییر در پایش پروفایل‌های رگرسیون پواسون با روند خطی-علیرضا شرفی، مجید امین نیری و امیرحسین امیری
   چکیده: نمودارهای کنترل یکی از مهمترین ابزارهای کنترل فرآیند آماری می‌باشند که جهت کنترل میزان تغییرات مورد استفاده واقع می‌شود. در نمودار کنترل زمانی که یک انحراف با دلیل مشاهده می‌شود، پی بردن به علل اصلی تغییر در فرآیند و شناسایی زمانی که این انحراف آغاز شده، امری مهم و تأثیر گذار است که به آن نقطه تغییر گویند. در برخی از مسائل کنترل فرآیند آماری، کیفیت یک محصول یا عملکرد یک فرایند به وسیله رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می‌شود، که به آن پروفایل گویند. در بسیاری از کاربردها همچون کالیبراسیون رابطه مذکور به وسیله یک پروفایل خطی توصیف می‌شود در حالی که در موقعیت‌های دیگر مدل‌های پیچیده‌تری همچون پروفایل‌های رگرسیون پواسون مورد نیاز است. در این مقاله از روش MLE به منظور کشف نقطه تغییر در فاز 2 پایش پروفایل‌های رگرسیون پواسون استفاده شده و عملکرد آن با استفاده از شبیه سازی مورد بررسی قرار می گیرد. 
  • بررسي قابليت اطمينان فازي سيستم توليد پودر آلومينيوم- فریبرز موسوی مدنی، زهره علیپور، زهرا رفیعی مجدو یاسمن چریانی زنجانی
   چکیده: بشر از آغاز پیدایش سعی در کشف راه های کاهش خطر و تهدیدهای پیرامون خود در محیط زندگی و کار و ایمن سازی هر چه بیشتر آنها داشته است. حوادثی همچون سقوط هواپیما و انفجارهای کارخانه ها و حوادثی از این قبیل، که منجر به خسارات جانی و مالی بسیار زیادی شده اند، اهمیت دقت و تمرکز بر را ه های کاهش بروز چنین حوادثی را دو چندان نموده است از طرفی با پیشرفت سریع تکنولوژی و افزایش پیچیدگی سیستم ها ، شدت و خسارات و پیامدهای ناشی از حوادث افزایش یافته است. بنابراین، افزایش سطح اطمینان دستگاه ها، سیستم ها از سطح ساده تا پیچیده و حتی شبکه های پیچیده بسیار حایز اهمیت می باشد. بحث قابلیت اطمینان نخستین بار در جنگ جهانی دوم در حوزه بالا رفتن اطمینان تجهیزات نظامی مطرح شد. صنعت تولید پودر فلزات به دلیل تولید غبار در معرض انفجار غبار می باشد. بنابراین بررسی سیستم تولید و شناسایی دستگاههای حساس و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم از مهمترین راههای کاهش احتمال انفجار می باشد. در این مقاله به بررسی قابلیت اطمینان فازی سیستم تولید پودر آلومینیوم بر اساس داده های آماری پرداخته شده است و نشان داده شده که قابلیت اطمینان فازی بسیار دقیق  تر از قابلیت اطمینان کلاسیک می باشد.
  • بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم سری- موازی در مسأله تخصیص اجزای مازاد با انتخاب چندگانه اجزا -مهسا خاک سفیدی، غلامعلی رئیسی، سید حمید میرمحمدی و مهدی کرباسیان
   چكيده: یکی از روش های رایج در بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم، استفاده از اجزای مازاد می باشد. اثبات شده است که مسأله تخصیص اجزای مازاد یک مسأله NP-hard است و شامل انتخاب اجزای مازاد برای بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم، بر اساس محدودیت های از پیش تعیین شده می باشد. در این مقاله به ماکزیمم سازی قابلیت اعتماد سیستم سری-موازی، از طریق افزودن اجزای مازاد، براساس محدودیت وزن و هزینه پرداخته می-شود. در تخصیص اجزای مازاد، فرض وجود چند نوع مختلف برای اجزا درنظر گرفته شده است، بدان معنا که علاوه بر تعیین تعداد اجزا، لازم است از بین انواع حالت های امکان پذیر برای تخصیص، نوع جزء مناسبی نیز انتخاب گردد. این مسئله به صورت یک گراف سه سطحی مدل شده است که برای حل آن از الگوریتم اجتماع مورچگان استفاده می شود. قدرت جستجوی الگوریتم پشنهادی با ارائه یک روش جستجوی محلی در همسایگی نقاط موجه افزایش یافته است و از یک تابع جریمه پویا برای هدایت پاسخ ها به سمت منطقه موجه استفاده می شود. کاربرد این الگوریتم، در بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم مکانیکی یک جعبه دنده نشان داده شده است. نتایج عددی حاصل از حل مسائل نمونه، کارایی قابل ملاحظه الگوریتم پیشنهادی را نسبت به رویکرد پیشین نشان می دهد و در آن، علاوه بر ماکزیمم سازی قابلیت اعتماد، مقادیر وزن و هزینه مورد نیاز نیز حداقل   می گردد.
 • جلد 2، شماره 1، بهار 1391
  • پایش نرخ معیوبی داده‌های دودویی خودهمبسته در شرایط بازرسی صددرصد- پرشنگ دوکوهکی و رسول نورالسناء
   چکیده: همانطور که می‌دانیم داده‌های مستخرج از فرآیندهای واقعی به‌طور معمول همبسته‌اند و برای پایش این فرآیندها لازم است خودهمبستگی داده‌ها در نظر گرفته شود. نمودارهای کنترلی که تا به امروز برای پایش نسبت معیوبی‌(p) توسعه یافته‌اند، بر این فرض استوارند که مشاهدات دودویی از هم مستقل هستند که در این صورت واقعیت همبسته بودن داده‌ها در نظر گرفته‌ نشده است. آنچه که در این مقاله مطرح می‌شود، نمودار کنترل جمع تجمعی است، به‌گونه‌ای که خودهمبستگی بین مشاهدات دودویی را به وسیلة مدل زنجیره مارکوف دو وضعیتی مرتبه اول در نظر می‌گیرد. همچنین با استفاده از شاخص متوسط تعداد مشاهدات تا اولين هشدار (ANOS)، نشان داده می‌شود که در شرایط صددرصد بازرسی، این نمودار نسبت به نمودار جمع تجمعی برنولی که مشاهدات را مستقل فرض می‌کند، عملکرد مناسب‌تری دارد و یا به عبارت دیگر افزایش در p را سریعتر کشف می‌کند.
  • تخمين نقطه تغيير در ميانگين يك فرآيند دو مشخصه وصفي با توزيع بينم-سارا افروزان و سید تقی اخوان نیاکی 
   چکیده: نمودارهاي كنترل ابزار قدرتمندي هستند كه به منظور پايش تغييرات فرآيند مورد استفاده قرار مي گيرند. در كنترل فرآيند آماري، موارد بسیار زيادي وجود دارد كه مشخصه هاي كيفي وصفي در محصول يا فرآيند، به صورت همزمان پایش می شوند. اگرچه دريافت اخطار در نمودارهای کنترل بیانگر وجود تغيير در فرآيند است ولي اغلب زمان شروع تغيير مشخص نیست. تشخيص زمان دقيق شروع تغيير به مهندسين فرآيند در شناسايي علل تغيير و همچنين بهبود فرآيند كمك مي كند. در اين مقاله تكنيك هاي كنترل فرآيند آماري براي فرآيندي مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد كه مشخصه هاي كيفي وصفي از نوع منطبق/ نامنطبق به صورت دو متغيره اندازه گيري مي شوند، همچنین با استفاده از روش بيشترين درستنمايي تخمين زننده اي براي برآورد زمان شروع تغيير در اين فرآيندها پيشنهاد مي كنيم. در این مقاله فرض بر این است كه دو مشخصه ی كيفي وصفي مختلف در يك محصول دارای همبستگي هستند. نتایج شبیه سازی نشان داده است که روش پیشنهادی برای شناسایی زمان تغییر در بردار میانگین فرآیند از عملکرد خوبي برخوردار است.
  • مروري از به کارگيري روش‏هاي کنترل فرآيند آماري در فرآيند طراحي و توليد محصولات نرم افزاري- عباس سقایی، مينا پورزماني و ياسر صميمي
   چکیده: اهميت نرم افراز روز به روز در حال افزايش است و با افزايش اهميت آن بطور مداوم سعي در توسعه تکنولوژي هايي است، که باعث ايجاد نرم افزارهاي با کيفيت بالا مي شود. شاخص هاي نرم افزار يک ابزار ضروري براي مديريت پروژه و کيفيت آن هستند. علاوه بر انتخاب شاخص هايي براي پايش، تشخيص رفتارهاي معني دار و تغييرات يا انحرافات فرآيند، تحليل آنها و اينکه آيا شيفت هاي فرآيند از نظر آماري معني دارهستند، نيز داراي اهميت است. از آنجائيکه براي پرداختن به موضوعات اشاره شده رويکرد کنترل کيفيت آماري يکي از رويکردهاي شناخته شده مي باشد در اين مقاله سعي شده است براي اولين بار تمامي تکنيک هاي استفاده شده در مقالات موجود در زمينه کنترل فرآيند آماري را شناسايي و دسته بندي کنيم. که به کمک آن محققان مي توانند موضوعات کاربردي و تحقيق را تشخيص دهند و تلاش کنند که تحقيقات آماري و مفيدي را با استفاده از مطالب جمع آوري شده ارائه دهند.
  • تشخیص پارامتر خارج از کنترل در پروفایل های چندجمله ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- رضا برادران کاظم زاده و مونا ایوبی
   چکیده: بحث پايش پروفايل‏ها يکي از زمينه‏هاي نوين تحقيقاتي در حوزه کنترل فرآيند آماري است. پروفايل رابطه بين يك متغير پاسخ و يك يا چند متغير مستقل را توصيف مي‏كند. اين رابطه كه معمولاٌ با استفاده از يك رابطه رگرسيوني مدل مي‏شود مي‏تواند خطي ساده، خطي چندگانه، چند جمله‏اي و در مواردي غير خطي باشد. به منظور پایش کیفیت یک فرآیند یا محصول با مشخصه کیفی به صورت پروفایل، به دلیل وجود همبستگی بین پارامترهای مدل رگرسیون می بایست از نمودارهای کنترل چندمتغیره استفاده شود. انواع نمودارهای کنترل چندمتغیره می توانند برای شناسایی تغییرهای کوچک و بزرگ در فرآیند مورد استفاده واقع شوند. مشکل عمده نمودارهای کنترل چندمتغیره، عدم تشخیص پارامتر خارج از کنترل زمانی که نمودار وجود تغییر در فرآیند را نشان می دهد،          می باشد. در این مقاله، جهت تشخیص پارامتر خارج از کنترل پس از این که نمودار کنترل چندمتغیره MCUSUM در روش MCUSUM کای دو وجود تغییر را در یک پروفایل چندجمله ای اعلام کرد، از شبکه عصبی چندلایه پرسپترون استفاده می شود. شبکه طراحی شده، پس از آموزش مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان دهنده عملکرد بسیار خوب شبکه در تشخیص پارامتر خارج از کنترل است.
  • بررسي تأثيرکاهش پراکندگي بر پايائي محصول با استفاده از توزيع‏هاي مقدار مرزي- فاطمه اعرابی و حميد شهرياری
   چکیده: پايائي محصول، يک ويژگي مهم در هر زمينه کاربردي است که به صورت احتمال انجام يک کار مشخص تحت شرايط معين و در مدت زمان از پيش تعيين شده، تعريف مي شود. در اين مقاله از ظرفيت يا مقاومت يک محصول و تنش يا بار تحميل شده بر آن براي مدلسازي و محاسبه مقدار پايائي، استفاده شده است. در بيشتر موارد کنترل بار در اختيار ما نيست اما با به کار بردن تمهيدات گوناگون مي توان ظرفيت محصول توليدی را بهبود بخشيد. در اين مقاله اثر کاهش پراکندگي براي هر مشخصه کيفي يک محصول تحت توزيع هاي مشخص مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحليلي و عددي نشان مي دهد که با کاهش پراکندگي مشخصه کيفي محصول توليد شده، ظرفيت افزايش يافته و پايائي بهبود پيدا مي کند.
  • كاربرد طراحي آزمايشات براي بررسي اثرات استرات‍ژيهاي كنترل ترافيك بزرگراهي - نسترن فرخ نيا و حميدرضا اسكندري
   چکیده: روانسازی ترافیک از نظر اقتصادی، جنبه هاي مدیریتي ترافیک و کاهش آلاینده های زیست محیطی مساله ای مهم در کلانشهرها به شمار می رود. این مقاله به تحليل مشکل ترافیک یک شبکه بزرگراهي پرازدحام با استفاده از یکپارچه سازي شبیه سازی ترافيكي خردنگر و طراحی آزمایش ها براي بررسي اثرات استرات‍ژيهاي كنترل ترافيك می پردازد. برای کنترل ترافیک شبکه از دو استراتژی رمپ میترینگ و انسداد خط كه در سال های اخیر در بزرگراه های تهران با استفاده از ماشین های پلیس به منظور کاهش حجم ورودی به مسیر اصلی بزرگراه پیاده سازی شده است، استفاده مي گردد. برای ارزیابی استراتژی های روانسازی ترافیک، اثر شش متغیر تصمیم گیری وقوع انسداد خط در بزرگراه نزديكي سه رمپ ورودي (سه متغير) و وقوع كنترل سه رمپ ورودي (سه متغير) بر دو معیار سرعت متوسط و عبوردهی کل شبکه با استفاده از طراحی آزمایشات فاکتوریل دو سطحی بررسی شده است. 64 گزینه آزمایش پس از اجرا در نرم افزار شبیه سازی AIMSUN در نرم افزار آماري ميني تب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و معناداری اثرات اصلی و تعاملی متغیرهای تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفت. در انتها مدل رگرسیون براي هر معيار برازش گردید. طراحی آزمایشات شناخت بهتري از اثرات استرات‍ژي هاي روانسازي ترافيك فراهم مي نمايد و افق جديدي را براي استفاده تركيبي از استرات‍ژي ها در روانسازي ترافيك ايجاد مي نمايد.
  • پایش فرآیندهای دومرحله ای با متغیر خروجی گاما‏ با بکارگیری الگوهای خطی تعمیم یافته و روش معکوس نورتا -امیرحسین امیری، علی عسگری و محمدهادی دورودیان
   چكيده: امروزه بیشتر محصولات تولیدی، در طی مراحل مختلف به هم وابسته از فرآیند به وجود می آیند. به دلیل وجود خاصیت آبشاری در اغلب این گونه از فرآیندها، پایش آن ها با استفاده از نمودارهای کنترلی مرسوم، باعث به وجود آمدن خطاهای غیر قابل اجتناب و تصمیم گیری های اشتباه می شود، یکی از نمودارهای کاربردی برای پایش فرآیندهای چند مرحله ای، نمودار انتخاب عامل انحراف می باشد. اینگونه نمودارها بیشتر برای مشخصه های کیفی نرمال مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله یک فرآیند دو مرحله ای در شرایطی که مشخصه کیفی در مرحله دوم دارای توزیع گاما است، مورد بررسی قرار گرفته است و برای پایش این فرآیند از نمودار انتخاب عامل انحراف استفاده شده است. آماره نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف، مقادیر حاصل از ترکیب روش معکوس نورتا و مدل خطي تعميم يافته می‏باشد. برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی از شاخص متوسط طول دنباله استفاده شده و عملکرد آن با بهترين روش موجود در ادبيات مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده عملكرد بهتر روش پیشنهادی در کشف شیفت های کاهشی و افزایشی است .
  • بهينه سازي مسئله چند هدفه همبسته: کاربرد جداسازي پريند و پريل- سیدحسام الدین ذگردی، فاطمه مرندی و علی سلماس نیا
   چكيده: متغیرهای تصمیم در جهت بهبود عملکرد سیستم یکی از مسائل مهم در بیشتر صنایع محسوب می شود. به این منظور، در طی سال‌های اخیر روش‌های بهينه سازي چند هدفه متعددی برای حل این مسائل ارائه شده است. اما بیشتر این رویکردها، از همبستگی بالقوه بین اهداف غفلت می‌کنند. در این مطالعه یک رویکرد بهینه سازی بر اساس رویکرد تابع مطلوبیت برای حل مسئله جداسازي پريندوپريل )پريندوپريل كاربرد داروئي مفيد و موثر براي بيماريهاي قلبي و پرفشاري خون دارد( پیشنهاد شده است. رویکرد پیشنهادی نه تنها همه‌ی اهداف را به طور همزمان در یک حداقل سطح مطلوبیت از نقطه نظر تصمیم گیرنده (DM) قرار می دهد، بلکه همبستگی بالقوه بین اهداف و اهمیت نسبی آن‌ها را در نظر می گیرد. مقايسه نتايج حاصل از مثال عددي با رويكرد پيشنهادي نسبت به ساير رويكردهاي موجود در ادبيات نشان‏دهنده عملكرد مناسب آن است.
 • جلد 2، شماره 2، تابستان 1391
  • بهینه سازی طراحی استوار برای شاخصهای کیفی زمان محور با استفاده از تابع مطلوبیت- محمدرضا نباتچیان، حمید شهریاری و رسول شفائی
   چکیده: موضوع زمان و بررسی شاخص های کیفی که مقادیر آنها با تغییر زمان دستخوش تغییر می گردد (شاخصهای کیفی زمان محور)، از مسائل مورد توجه محققان حوزه کیفیت در سالهای اخیر بوده است. روش های مختلفی برای این منظور طراحی شده است که یکی از جدیدترین آنها بررسی پروفایل عملکرد در طی زمان می باشد. همچنین، با افزایش سطح رقابت میان محصولات تولیدی، موضوع طراحی محصول به عنوان اصلی ترین بخش چرخه عمر محصول مورد توجه سازمان های تولیدی قرار گرفته است. یکی از پرکاربردترین این روش ها، روش طراحی استوار می باشد. استفاده از روش سطح پاسخ و ابزارهای بهینه سازی مرتبط با آن در مبحث طراحی نیز از اهمیت بالایی برخوردار گردیده است. در این مقاله، روشی مبتنی بر تابع مطلوبیت برای بهینه سازی طراحی استوار شاخصهای کیفی زمان محور ارائه شده است. با توجه به نتایج حاصل از مورد مطالعه شده در حوزه داروسازی، روش پیشنهادی نسبت به دو روش موجود به مراتب بهتر عمل می نماید
  • بررسی اثر خطای اندازه گیری بر متغیر پاسخ پروفایل های خطی با استفاده از مدل کلاسیک- عباس سقایی و سپیده صاحبی
   چکیده: فرآیند اندازه گیری معمولا با خطا همراه است. خطای اندازه گیری موجب اختلاف میان مقدار حقیقی و مشاهده شده‌ی یک مشخصه کیفی می گردد و بر عملکرد نمودارهای کنترل اثر گذاشته و توانایی آن ها را در تشخیص تغییر در فرآیند با مشکل همراه می سازد. در برخی فرآیندها، یک مشخصه کیفی به صورت تابع بیان می شود که به آن پروفایل گویند. در دهه اخیر پروفایل ها و روش های پایش آن ها مورد توجه محققان کنترل کیفیت آماری قرار گرفته است. تاثیر خطای اندازه گیری بر نمودارهای کنترل مختلف و پارامترهای آن ها مورد بررسی قرار گرفته است، با این وجود اطلاعات اندکی در خصوص تاثیر خطای اندازه گیری بر پروفایل ها و روش های پایش آن ها وجود دارد. در این مطالعه، اثر خطای اندازه گیری بر متغیر پاسخ پروفایل های خطی در فاز II بررسی شده است. نتایج شبیه سازی نشان داد که خطای اندازه گیری بر عملکرد روش های پایش پروفایل ها نیز اثر داشته و موجب کاهش قدرت روش های پایش پروفایل مانند EWMA-R و EWMA-3 برای کشف تغییر در فرآیند شده  است. همچنین در این مطالعه، رویکرد جدیدی برای انتخاب دستگاه اندازه گیری مناسب براساس روش های پایش پروفایل در حضور خطای اندازه گیری پیشنهاد شده است
  • طراحی بهینه نمودار کنترل علامت با اندازه نمونه متغیر- رسول نورالسناءو زهرا صدیقی
   چکیده: بسیاری از محققان نشان داده اند که نمودارهای کنترل تطابقی نسبت به نمودارهایی با پارامترهای ثابت در تشخیص تغییر در فرایند کاراتر عمل می کنند. نمودارهای تطابقی معرفی شده توسط محققان بر این فرض استوار هستند که توزیع مشاهدات مورد نظر نرمال می باشند ولی در بسیاری از فرایندهایی که در عمل وجود دارند، توزیع مشاهدات غیر نرمال است یا در اغلب اوقات توزیع مشاهدات نامعلوم می باشد. نمودار کنترل پیشنهاد شده در این مقاله نمودار کنترل علامت با اندازه نمونه گیری متغیر برای کنترل کردن میانه فرایند است که دو ویژگی بارز را دارا می باشد، ویژگی اول این است که فرض نرمال بودن مشاهدات دیگر مورد نیاز نیست و ویژگی دوم مربوط به تطابقی بودن این نمودار پیشنهاد شده است که موجب می شود نسبت به نمودارهایی با پارامترهای ثابت در شناسایی تغییر در میانه فرایند سریع تر عمل کنند.ارزیابی این نمودار بر اساس متوسط تعداد نمونه تا هشدار می باشد که بر اساس ویژگی های زنجیره ی مارکوف بدست می¬آید.
  • طرح ريزي مدل سنجش کيفيت خدمات الکترونيک در شرکت قطارهاي مسافري رجا با تاكيد بر روابط علّي و معلولي- سجاد رضاييان، پرستو نورالسناءو مریم رضازاده سقایی
   چکیده: يكي از مهمترين موضوعاتي كه سازمان ها در شرايط رقابتي كنوني با آن سر و كار دارند، آگاهي از ميزان رضايت مشتريان و نظرهاي آنان در خصوص عملكرد سازمان، محصولات و خدمات آن است. اين مسئله براي سازمانهاي خدماتي كه محصولي ناملموس را به مشتريان خويش عرضه مي كنند از اهميت مضاعف برخوردار است. هدف اين مقاله طراحي يك مدل اندازه گيري جديد براي برآورد استنباط مشتريان شرکت رجا از كيفيت خدمات فروش اينترنتي بليت قطار، مطابق با فرهنگ مشتريان ايراني است. قابليت اطمينان مدل با استفاده از روشهاي مختلف آماري مورد بررسي و تضمين قرار گرفته است. همچنين، شواهد عيني مبني بر كفايت و اعتبار مدل مذكور نيز ارائه شده است. با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي سه عامل "سهولت استفاده"، "دسترسي" و "قابليت اطمينان" شناسايي و سپس با تحليل مسير، اثرات سه عامل فوق و رضايت کلي از کيفيت خدمات الکترونيکي شرکت قطارهاي مسافري رجا تعيين گرديد. در نهايت مزايا و ضرورت استفاده از مدلهاي مفهومي و ابزارهاي آماري معتبر براي ارزيابي كيفيت خدمات معرفي شده است.
  • شناسایی عیوب تابلوهای توزیع برق با نمودارهای کنترل فضایی- بهمن جمشیدی عینی، عباس سقایی، سید حسین حسینی و سحر علیمردانی
   چکیده: در پایش تصویر، اطلاعات عکس با نمودارهای کنترل مورد پایش قرار می گیرد. نمودار کنترل فضایی نوعی نمودار کنترل است که محور افقی آن موقعیت در تصویر را نشان می-دهد. از این نمودارها برای پیدا کردن نقاط غیرطبیعی در عکس استفاده می شود. ترموویژن شاخه ای از بینایی ماشین است که به بررسی تصاویر مادون قرمز می پردازد. هرچند دوربینهای مادون قرمز سالهاست که در تعمیرات پیشگیرانه جهت شناسایی تجهیزات معیوب، اضافه بار و اتصالات سست استفاده می شوند، تصاویر تهیه شده با این دوربینها تنها با روشهای تجربی تحلیل می¬گردد و در تحقیقات کمی هم که در این زمینه صورت گرفته از نمودار کنترل استفاده نشده است. برای شناسایی نقصهای تابلوهای توزیع برق باید تنوع تجهیزات مورد استفاده در تابلوهای برق، نبود داده کافی برای آموزش مدلهای شناسایی الگو، خودهمبستگی و رفتار پیچیده انتقال حرارت از طریق تابش، همرفت و رسانایی گرمایی در نظر گرفته شود. نبود داده کافی برای آموزش مدلهای تشخیص الگو مانند شبکه عصبی باعث شده¬است تا استفاده از نمودارهای کنترل فضایی نسبت به این روشها مزیت نسبی پیدا کند. در این تحقیق از ترکیب نمودار کنترل فضایی و رگرسیون استوار جهت شناسایی عیوب تابلوی توزیع برق استفاده شده و قدرت تشخیص نمودارهای کنترل مختلف برای شناسایی این عیوب مورد مقایسه قرار گرفته¬است.
  • مدلسازي رياضي تركيبي، جهت بهبود قابليت اطمينان سيستم‌هاي توليد فرآيندي (يك مدل بهبود يافته به همراه مطالعه موردي)- امين خيالي مياب، حسن رضازاده و علي اصغر سلطاني
   چکیده: اين مقاله به ارايه‌ي نتايجي كه در خلال يك مطالعه‌ي كاربردي براي تبديل يك سيستم توليد فرآيندي به يك سيستم توليد سلولي بدست آمده است، مي پردازد. يك مدل برنامه ريزي عدد صحيح خطي به منظور پوشش اغلب سيستم‌هاي توليدي ارايه شده است كه باعث كاهش هزينه‌هاي توليد، بهبود كيفيت محصولات و بهبود قابليت اطمينان كليِ سيستمِ توليد مي‌گرد. هر قطعه براي توليد امكان انتخاب هر يك از مسيرهاي توليدي از پيش تعيين شده را دارد، به نحوي كه قابليت اطمينان كلي سيستم افزايش پيدا كند. از طرفي مدل به ارايه دسته بندي ماشين ها براي آرايش سلول هاي توليدي و كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل مي‌پردازد به نحوي كه هر دو معيار قابليت اطمينان سيستم و هزينه ‌هاي توليدي بطورهمزمان بهبود پيدا كند. از ويژگي هاي اين مدلِ بهبود يافته، كاهش تلاش هاي محاسباتي، نزديكي به واقعيت و كاربردي بودن آن است بطوري كه از ساير مدلهاي موجود بهبود ملموس تري را ارايه ميكند. براي اثبات كارايي مدل ارايه شده، دو مساله اي كه نويسندگان در واقعيت با آن روبرو بودند بهمراه 11 مساله ي تصادفي ديگر كه بتواند تمام طيف مسايل كوچك تا بزرگ را پوشش دهد توسط نرم افزار لينگو حل شده و كيفيت پاسخ ها و زمان حل آنها با مدل هاي ديگر مقايسه شده اند.
  • به کارگیری طراحی آزمایشها و آنالیز گری جهت بهینه سازی کیفیت صافی سطح فولادAISI4340 در تراشکاری با ابزار TiN - سامان خلیل پورآذری ونصیب پیام
   چکیده: امروزه رقابت در صنایع مختلف بر كاهش میزان ضایعات تولید و بالابردن کیفیت محصول تولیدی متمرکز می باشد. در این مقاله افزایش کیفیت صافی سطح قطعه کارAISI4340 در فرآیند تراشکاری با ابزار کاربایدی TiN مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور پارامترهای مؤثر در بهبود کیفیت سطح قطعه کار شامل سرعت برشی، میزان پیشروی و عمق برش ابزار به عنوان پارامترهای ورودی آزمایشات انتخاب شد. سپس درجات آزادی سیستم و تعداد سطوح مورد نیاز آزمایشات تعیین و آرایه های متعامد معادل محاسبه گردید. به این ترتیب بیست و هفت آزمایش برای اندازه گیری مقادیر صافی سطح قطعه طراحی و به ازاء هر آزمایش سه مقدار برای سنجش پارامتر صافی سطح قطعه کار اندازه گیری شد. در ادامه با محاسبه مقادیر نسبت، ضریب و درجه گری توسط روابط به کار رفته، نمودار گری نهایی برای هر سه سطح از آزمایش ترسیم گردید. بر اساس نمودار گری، میزان تأثیر هر یک از پارامترهای ورودی آزمایش برای حصول به صافی سطح مناسب به صورت درصدی محاسبه و بهینه ترین مقادیر عددی برای آنها تعیین شد. مقایسه نتایج آنالیز گری با آزمایشات عملی انجام گرفته نشان دهنده صحت و توانایی این روش در پیش بینی میزان صافی سطح قطعه کار در فرآیند تراشکاری می باشد.
 • جلد 2، شماره 3، پاییز 1391
  • ارائه یک مدل بهینه سازی چند هدفه قابلیت اطمینان فازی و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید- سیدمحمدتقی فاطمی قمی، سعید جابری و مجتبی حاجیان حیدری
   چکیده: امروزه در بازارهای رقابتی، کیفیت یک رکن اساسی جهت بقای سازمان ها می باشد. یکی از ابعاد کیفیت، قابلیت اطمینان است. از این رو بهبود قابلیت اطمینان امری ضروری به نظر می رسد. جهت ارتقای سطح قابلیت اطمینان می توان از راه هایی مثل افزودن قطعات مازاد و کمکی به سیستم استفاده کرد و با استفاده از داده های موجود سیستم یک طراحی بهینه را انجام داد. گاهی اوقات داده های سیستم از دقت کافی برخوردار نبوده و جهت تحلیل دقیق تر از منطق فازی استفاده می شود. در بسیاری از کاربردهای عملی علاوه بر افزایش پایایی سیستم اهداف دیگری همچون کمینه کردن وزن، حجم یا هزینه سیستم در طراحی بهینه مورد توجه است. از آنجا که این اهداف با یکدیگر در تعارض هستند مسئله طراحی سیستم به یک مسئله چند هدفه تبدیل می شود. در این مقاله یک مدل ریاضی با اهداف بیشینه کردن قابلیت اطمینان و کمینه کردن هزینه برای سیستم چند مرحله ای سری-موازی، جانشینی و k-از-n با محدودیت های سیستمی حجم و وزن ارائه شده است که متغیرهای تصمیم در این مسئله تعداد تخصیص بهینه قطعات مازاد به هر مرحله می باشد. سپس در انتها برای این مدل یک مثال عددی مطرح شده که در آن با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان اجزای سیستم در طی چرخه عمر خود و اینکه پارامترهای هزینه، حجم، وزن و نرخ خرابی اجزاء اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای هستند مدل حاصل توسط الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید حل گردیده است و مجموعه جواب های موثر ارائه شده اند.نتایج نشان دهنده ی بالاتر بودن قابلیت اطمینان برای سیستم های جانشینی نسبت به سایر سیستم ها بود.
  • تركيب متدولوژي شش سيگما و شبيه سازي سيستم هاي گسسته پيشامد بمنظور بهبود كيفيت و کاهش حجم مواد سرد در کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه- رسول نورالسناء، سجاد رضاييان، محسن جهانشاهي، حميدرضا ايزدبخش و مهدي معمارزاده 
   چکیده: متدلوژي شش سيگما بعنوان يک روش فرايندگرا و با تاکيد بر نتيجه و اثربخشي، پايه گذاري شده و به دنبال ارتقاي کيفيت محصولات، خدمات و فرآيندهاست. در کشور ما نيز همگام با ساير کشورها، مراکز صنعتي و خدماتي به سرعت و با تبادل اطلاعات با ساير سازمانها و مراکز صنعتي دنيا از توان بالاي اين ابزار آگاهي يافته و به اجراي آن ترغيب شده اند. هدف اصلي اين متدولوژي اجراي يك استراتژي مبتني بر اندازه گيري با تمركز بر بهبود فرايند و كاهش تغييرپذيري است. مجتمع مس سرچشمه، به عنوان يكي از صنايع مادر و بزرگ كشور، به منظور بهبود فرايندهاي توليد و كاهش حجم ضايعات و افزايش بهره وري تاكنون پروژه هاي متعددي را حوزه شش سيگما تعريف و فوايد متعدد و بيشماري را از جمله بهبود فرايندهاي توليد، كاهش اتلافها و ضايعات و صرفه جويي كلان مالي را كسب نموده است. از آنجايي كه يكي از دغدغه هاي مديران مجمتع مس سرچشمه كاهش ميزان مواد سرد توليدي در كارخانه ذوب و به طبع آن پيشگيري از هدر رفت بخش قابل توجهي از هزينه هاي انجام شده است، از اينرو پروژه شش سيگما جهت بهبود اين موضوع مد نظر قرار گرفت. در اين پژوهش همچنين از ابزار شبيه سازي بمنظور توسعه مدل يكپارچه اي براي كاهش مواد سرد در فرايند ذوب استفاده شده است. براي اين منظور از رويكرد شبيه سازي سيستم هاي گسسته پيشامد استفاده شده است. طراحي مدل شبيه سازي و اجراي آن با استفاده از نرم افزار Arena و ويژوال بيسك صورت گرفته است.
  • ارایه مدل کنترل فرآیند آماری جهت پایش عوامل موثر در رفتارهای ناایمن- عباس سقایی و محدثه لوافی
   چکیده: سلامت نيروي کار یکی از مهمترین شروط اوليه بهره وري می باشدکه از بيشترين اهميت در ارتباط با توسعه پايدار اقتصادي اجتماعي برخوردار است. از این رو جلوگیری از وقوع حوادث در محیط های کاری، به عنوان یک نیاز همگانی، همواره مورد توجه متخصصین بوده است. با توجه به نقش کلیدی رفتارهای ناايمن در حادثه، برخی از محققین به پایش رفتارهای ناایمن با استفاده از نمودارهای کنترل فرآیند آماری پرداخته اند. این در حالی است که رفتار افراد تحت تاثیر عوامل مختلفي نظير فاكتورهاي محيطي و ویژگی های فردی است. چنین عواملی باعث افزایش واریانس فرآیند می شوند و غالبا از آن ها به عنوان تغییرات عادی یاد می شود. در چنین فرایندهایی شناسایی مهمترین عوامل موثر در ایجاد واریانس کمک قابل توجهی در بهبود عملکرد فرآیند می نماید. با این حال در تحقیقات مشابه انجام شده چنین پراکندگی هایی در نظر گرفته نشده است. هدف اصلی این مقاله مدل سازی و پایش سطوح مختلف به وجود آورنده واریانس در رفتارهای ناایمن افراد می باشد. مدل ارایه شده در یک شرکت تولیدی اجرا گردید. پس از تعیین میزان واریانس هر عامل، میزان تغیرپذیری هر یک به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. طرح پیشنهادی که از قابلیت بسیار خوبی در کاهش رفتارهای ناایمن برخوردار است، می تواند به عنوان یک ابزار موثر در مدیریت ایمنی واحدها مورد استفاده قرار گیرد.
  • تجزیه و تحلیل و طراحی مدلی برای پیکربندی سیستم تولید تجدید ساختار پذیر با استفاده از شاخص های کیفی و کمی- مهدی کرباسیان، مهران سلمانیان و مهدی امینی
   چکیده: سیستم تولید تجدید ساختار پذیر (RMS)، یک سیستم هوشمند و پیشرفته تولیدی می باشد که قادر به تغییر کارکرد و ظرفیت تولید متناسب با تقاضای بازار، به وسیله تنظیمات پیکربندی و یا اضافه کردن قطعات جدید است. هدف سیستم تولید تجدید ساختار پذیر، دستیابی به هزینه‌ی اقتصادی مطلوب در کل چرخه حیات آن می‌باشد. بنابراین مطالعه پیکربندی و تکنولوژی سیستم به منظور ارزیابی اقتصادی هزینه و کاهش قیمت تمام شده تولیدات در عین حفظ کیفیت و همچنین پیاده سازی تکنولوژی های RMS در سطوح سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مقاله، ارائه طراحی سیستماتیک از مدل ساختاری RMS به منظور نمایش وضعیت پیکربندی و ارزیابی مشخصه های کمی، کیفی و در نهایت اقتصادی این سیستم است. مدل های پیکربندی RMS معرفی شده و کارایی و عملکرد مدل از جنبه های قابلیت اطمینان، تبدیل پذیری، کیفیت، بهره‌وری و نرخ جریان مواد با استفاده از تئوریهای مهندسی سیستم، جبر بولی و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل ریاضی به منظور برآورد بهره‌وری سیستم ارائه شده است. یک مدل هزینه محصول مورد و یک مدل ارزیابی هزینه سرمایه گذاری بر اساس تئوری اختیار طبیعی (Real Option) به همراه مطالعه موردی ارائه و بررسی شده است.
  • ارائه مدل ریاضی دقیق برای برنامه ریزی فرایند و زمان بندی پیشرفته با هدف کاهش هزینه های کیفی - محمد سعیدی مهرآباد و سعید ضرغامی
   چکیده: با توجه به پویایی بازار رقابت و تغییر نیاز مشتریان، کیفیت نقش کلیدی در تأمین نیاز های مشتریان دارد و تحویل محصولات با کیفیت محصولات نقش اساسی در بقاء و رشد مجموعه های تولیدی دارد. در این مقاله برنامه ریزی فرایند و زمان بندی پیشرفته مورد توجه بوده که بر اساس سفارش‌های دریافتی سیستم، زمان بندی صورت می‌گیرد. سیستم تولیدی دارای ماشین آلات و اپراتور های منعطف بوده و بایستی سفارش‌ها بر اساس وضعیت موجود ماشین آلات و اپراتور های موجود طوری زمان بندی شوند که با تخصیص ماشین آلات و اپراتور های مناسب هزینه های کیفی مینیمم شوند. برای دست یابی به کیفیت مطلوب، تابع جریمه کیفی تاگوچی با ارتباط دادن مشخصه کیفی عملیات به اپراتور و ماشین تخصیص یافته توسعه داده شده است. با توجه به این که سفارش‌ها دارای عملیات پیش نیازی می‌باشند و از یک جنبه مشابه مسائل فروشنده دوره گرد چندگانه می‌باشد، ارائه مدل ریاضی دقیق برای این مسائل اغلب پیچیده است. از طرفی وقتی با ماشین آلات و اپراتور های منعطف سروکار داریم، این پیچیدگی بیشتر می‌شود. در اغلب کارهای مربوط به طراحی فرایند و زمان بندی یکپارچه، مدل‌های ریاضی ارائه شده با توجه به اینکه برای عملیات، مجموعه ای از زوج مرتب‌های دوتایی که نشان دهنده پیش نیازی بین عملیات یا عدم پیش نیازی بین عملیات تعریف کرده‌اند، فاقد کارایی برای حل با نرم افزار های بهینه سازی می‌باشد، لذا در این کار با رویکردی جدید به مدل سازی مسئله پرداخته شده است و با استفاده از نرم افزار GAMS به حل مسئله پرداخته شده است و برای مسائل با اندازه های بزرگ‌تر با توجه به پیچیدگی‌های موجود از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
  • شناسایی و رتبه بندی ابعاد کیفیت در سازمان های خدماتی مطالعه موردی: بانک پاسارگاد - داریوش محمدی زنجیرانی، شهلا یوسفی ده بیدی و میثم دسترنج 
   چکیده: رمز موفقیت سازمان های خدماتی را می توان در مشتری مداری و توجه به کیفیت خدمت جستجو کرد. به دلیل اهمیت کیفیت خدمت در صنایع خدماتی و آثار برجسته آن بر خشنودی مشتری، همواره این سوال مطرح می شود که چگونه می توان کیفیت خدمت را مورد سنجش قرار داد.توجه به کیفیت در تمام سازمان هایی که به دنبال سرآمدی در بخش خدمات هستند، به عنوان مهمترین دغدغه مدیران این سازمان ها قلمداد می شود. همچنین برای ایجاد کیفیت در سازمان نیازمند توجه به یک سری ابعاد تاثیرگذار می باشد که باید در ارائه خدمات مدنظر قرار بگیرند. با بررسی ادبیات پژوهش، ابعاد و مؤلفه های سنجش کیفیت خدمت در صنعت بانکداری شناسایی گردید. پس از پالایش ابعاد به دسته بندی آنها اقدام شد و سپس این ابعاد در قالب پرسش نامه ای در اختیار کارکنان و مشتریان بانک قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از بین ابعاد مورد اشاره بعد ادب و نزاکت در بین مشتریان و همچنین کارکنان بانک از بالاترین امتیاز برخوردار می باشد که نشان از اهمیت آن از نقطه نظر مشتریان و کارکنان می باشد. در بین ابعاد کیفیت، لوازم مشهود در هر دو گروه پاسخ دهندگان از دید مقایسه با دیگر ابعاد دارای کمترین وزن به دست آمده می باشد که نشان از اهمیت کمتر آن از دید مشتریان و کارکنان می باشد.
 • جلد 2، شماره 4، زمستان 1391
  • بهبود پایایی سیستم هایk از n در مسئله تخصیص مازاد با انتخاب استراتژی مازاد و با استفاده از الگوریتم ژنتیک - سید محمود قاضی میرسعید، امیر عباس نجفی و حمید شهریاری
   چکیده: يکي از اصلي‌ترين راهکارهاي بهبود قابليت اطمينان سیستم‌ها، تخصيص اجزاء مازاد می‌باشد. در اغلب مسائل تخصیص مازاد، استراتژی مازاد برای هر زیرسیستم از قبل مشخص و ثابت درنظر گرفته می‌شود، اما انتخاب استراتژی مازاد برای هر زیرسیستم، ابزار مناسبتری را در اختیار طراحان قرار می‌دهد و موجب افزایش در بهبود قابلیت اطمینان سیستم می‌شود. بنابراین در این مقاله انتخاب استراتژی مازاد برای هر زیرسیستم، به عنوان یک متغیر تصمیم درنظرگرفته شده است. سيستم درنظر گرفته شده داراي ساختار k از n مي‌باشد که یک ساختار کلی بوده و بوسیله آن می‌توان مجموعه مسائل بیشتری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بنابراین مسئله عبارت است از، تعیین همزمان نوع و تعداد اجزای بکار رفته و استراتژی مازاد برای هر زیرسیستم، به منظور برآورده نمودن محدودیت‌های درنظر گرفته شده و با هدف حداکثر نمودن قابلیت اطمینان سیستم. به دليل NP-hard بودن مسئله تخصيص مازاد، روش‌هاي رياضي دقيق در مسائل با ابعاد بزرگ، کارايي خود را از دست می دهند. در این مقاله پس از ارائه مدل ریاضی، به منظور حل مسئله، الگوریتم ژنتیک توسعه داده می شود. برای اثبات کارایی روش ارائه شده، از مسائل معتبر موجود در ادبیات موضوع، استفاده شده و نتایج بدست آمده مورد مقایسه قرار گرفته است.
  • به کارگیری مدل های آماری پروفایل برای پایش کیفیت چرخ دنده های تولیدشده- عباس سقایی، مهرداد نیکو و زهرا پیشرویان
   چکیده: در بعضی از مسائل کنترل کیفیت آماری، عملکرد یک فرآیند یا کیفیت یک محصول بوسیله رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می شود که محققان این رابطه را پروفایل می نامند. بحث پایش پروفایل ها در کنترل کیفیت آماری، یکی از مسائل مهم و کاربردی در بخش های صنعتی و خدماتی می باشد. تا کنون تعداد زیادی از پروفایل ها در فضای خطی و غیرخطی به عنوان مورد کاوی مورد استفاده قرار گرفته اند. دراین مقاله توجه اصلی به مدل سازی و پایش پروفایلهای هندسی مربوط به چرخ دنده ها درفضای غیرخطی است. یکی از ویژگی های اصلی و متفاوت این پروفایل ها با پروفایل های قبلی داشتن رفتاری پیچیده و نامنظم در داده ها می باشد که در اینجا سعی کرده ایم به وسیله ی تکنیک هایی این مشکل را برطرف نماییم. به علاوه به علت وجود بخش های متفاوت در پروفایل ها از الگوریتم خوشه بندی برای خوشه بندی آن ها استفاده کرده ایم که تا کنون در پایش پروفایل های غیرخطی بکار نرفته است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل ارائه شده نشان می دهد که روش پیشنهادی عملکرد مناسبی برای پایش این پروفایل ها دارد.
  • بررسی عملکرد نمودار ناپارامتری من-ویتنی همراه با خطای تخمین- مجید نوجوان و نفیسه غفاری
   چکیده: در این مقاله اثر خطای تخمین پارامتر بر عملکرد نمودار ناپارامتری من-ویتنی بررسی شده است. با توجه به اینکه در نمودار من-ویتنی، نمونه‏ها با یک نمونه مرجع که در حالت تحت کنترل تهیه شده است، مقایسه شده و از مقدار پارامتر به صورت مستقیم استفاده نمی‏شود، اثر خطای تخمین بر عملکرد این نمودار به صورت متفاوتی بررسی می‏شود. برای این کار فرض شده است که نمونه مرجع در حالت خارج از کنترل تهیه شده و میزان خارج از کنترل بودن نمونه مرجع به عنوان مقدار خطای تخمین در نظر گرفته شده است. برای بررسی عملکرد نمودار من-ویتنی همراه با خطای تخمین، یک برنامه شبیه‏سازی تهیه شده و با استفاده از آن تابع توزیع تجمعی و میانگین طول دنباله نمودار من-ویتنی در چهار توزیع مختلف نرمال، یکنواخت، لاپلاس و کوشی محاسبه شده است. نتایج حاصل از شبیه‏سازی نشان می‏دهد که در حالتی که فرآیند تحت کنترل است، خطای تخمین مثبت یا منفی بر روی عملکرد نمودار من-ویتنی اثر منفی داشته ولی در حالتیکه فرآیند خارج از کنترل باشد با توجه به جهت خطای تخمین، این اثر می‏تواند مثبت یا منفی ‏باشد. همچنین مشخص شده است که تاثیر خطای تخمین بر عملکرد نمودار من-ویتنی در توزیع های مختلف به مقدار خطای تخمین وابسته است. در انتها تاثیر اندازه نمونه مرجع بر عملکرد نمودار من-ویتنی همراه با خطای تخمین بررسی شده است.
  • بهینه سازی سیستم چندوضعیتی مارکوفی تحت سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه- علی سلماس نیا، احسان عامری و رضا برادران کاظم زاده 
   چکیده: تمام محصولات تولیدی با گذر زمان رو به زوال می‌روند و قابلیت اطمینان آنها کاهش می‌یابد. خرابی یک محصول می‌تواند به خاطر مشکل تولید از طرف تولید کننده و یا فرسودگی ناشی از گذر زمان ایجاد گردد. در دیدگاه سنتی صرفا از نگهداری و تعمیرات اصلاحی استفاده می‌شد ولی از یک طرف هزینه و ریسک بالای تعمیرات اصلاحی و از طرف دیگر پیشرفت حوزه نگهداری و تعمیرات، سایر استراتژی‌های نگهداری از جمله سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ابداع شد. به طور کلی فرض می‌شود که نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سرعت زوال محصول و در نتیجه هزینه های ناشی از خرابی کل را کاهش می‌دهد. از این رو، در این مقاله یک سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای یک سیستم چند وضعیتی توسعه داده شده است. در رویکرد پیشنهادی زنجیره مارکوف برای ارزیابی تابع هزینه، دسترس‌پذیری سیستم و بیان حالات مختلف آن مورد استفاده قرار گرفته است. در این رویکرد فرض شده است که نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را می‌توان با کیفیت های مختلف اجرا کرد. در نهایت به منظور نمایش کارایی رویکرد پیشنهادی، یک مثال عددی ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  • فواصل اطمینان بوت استرپ برای شاخص های توانایی فرآیند خودهمبسته خود برگشتی مرتبه 1 - سمراد جعفریان نمین، صدیق رئیسی و امیرحسین امیری
   چکیده: شاخص های قابلیت فرآیند به عنوان نسبت های مقایسه‏ای بین صدای فرآیند و صدای مشتری استفاده می‏شوند و به کمک آن ها می توان کارایی فرآیندها را در تامین انتظارات مشتریان ارزیابی کرد. استقلال مشاهدات از متداول ترین مفروضات اکثر شاخص های قابلیت فرآیند است. اما با پیشرفت تکنولوژی های نمونه برداری به کمک حسگرها، دفعات نمونه گیری افزایش و فواصل بین نمونه گیری کاهش یافته است که نتیجه آن افزایش حجم نمونه های در اختیار و استخراج الگوهای همبستگی میان اطلاعات نمونه ای است که بر اساس آن غالباً فرض استقلال نقض می‏شود. روش هایی برای برآورد نقطه‏ای و فاصله‏ای شاخصهای قابلیت فرآیند برای داده‏های خود همبسته در ادبیات موضوع وجود دارد. در این مقاله برآورد فاصله‏ای معروفترین شاخص های توانایی فرآیند با بهره گیری از روش نمونه برداری مجدد برای داده‏های خود همبسته از نوع خودبرگشتی مرتبه اول توسعه داده شده است. همچنین عملکرد برآورد کننده‏های فاصله‏ای پیشنهادی با استفاده از مثال های عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  • ارزیابی برنامه های بهبود کیفیت با روش QFD در حالت فازی - امیر سامان خیرخواه، مریم گیوه یی و رامین صادقیان
   چکیده: توجه جدی به مشتریان لازمه تداوم فعالیت در بازارهای رقابتی امروزی است از طریق جلب رضایت مشتریان سازمان ها می توانند هزینه هایشان را کاسته و در نتیجه به سوددهی و درآمد بیشتری دست یابند از این رو استفاده از ابزارهای کیفی در برآورده کردن الزامات مشتری جزو ضروریات سازمان های امروزی می-باشد. گسترش عملکرد کیفیت (QFD) یک ابزار تحلیلی موفق در طراحی و توسعه محصول و نیز رويكردي مشتري مدار است كه با استقاده از آن مي توان به روشي دست يافت كه باعث برآورده شدن خواسته های مشتریان و بهبود كيفيت در ماهيت محصول مي شود. تلاش اصلی این تحقیق استفاده جدید از روش TOPSIS در QFD است به نحوی که روش TOPSIS با ورودی فازی برای ارزیابی مطلوبیت برنامه آتی سازمان در شاخص های شناسایی شده با رقیب اصلی شرکت مقایسه و تحلیل گردیده است. همچنین به منظور نشان دادن کاربرد مدل ارائه شده، محصول شیرینی کام جهت انجام مطالعه موردی انتخاب و برنامه های افزایش رضایت مشتری محصول شیرینی کام به عنوان نمونه با این روش بررسی گردید.
 
برای اطلاع از نحوه اشتراک نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت و دریافت فرم اشتراک کلیک نمایید.