ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما
انتخاب زبان

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي info@pqprc.ac.ir  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02128424690 تماس حاصل فرمایید.

مجلات داخلی با زبان فارسی در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده اند در جدول زیر فهرست شده اند:

ردیف

عنوان مجله

رتبه مجله

1

پژوهشهای اقتصادی ایران

علمی پژوهشی

2

دانش مدیریت

علمی پژوهشی

3

علوم آماری

علمی پژوهشی

4

تحقیقات اقتصادی

علمی پژوهشی

5

پژوهشهای اقتصادی

علمی پژوهشی

6

مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

علمی پژوهشی

7

پژوهشنامه اقتصادی

علمی پژوهشی

8

چشم انداز مدیریت

علمی پژوهشی

9

پژوهشهای مدیریت در ایران

علمی پژوهشی

10

علوم مدیریت در ایران

علمی پژوهشی

11

مطالعات مديريت بهبود و تحول

علمی پژوهشی

12

مطالعات مديريت

علمی پژوهشی

13

صنعت بيمه

علمی ترویجی

14

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

علمی پژوهشی

15

مديريت و توسعه

علمی ترویجی

16

فنی مهندسی مدرس

علمی پژوهشی

17

اندیشه آماری

علمی ترویجی

18

پژوهشنامه حمل ونقل

علمی پژوهشی

19

مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي سنندج

علمی پژوهشی

20

مطالعات مديريت صنعتي

علمی پژوهشی

21

مهندسی صنایع

علمی پژوهشی

22

دانشکده فنی دانشگاه تهران

علمی پژوهشی

23

شریف

علمی پژوهشی

24

مهندسی صنایع و مدیریت

علمی پژوهشی

25

بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد

علمی پژوهشی

26

پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

علمی پژوهشی

27

مهندسی حمل ونقل

علمی پژوهشی

28

توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني

علمی ترویجی

29

توسعه تكنولوژي صنعتي

علمی ترویجی

30

فناوری حمل و نقل

علمی ترویجی

31

مدیریت فردا

علمی پژوهشی

32

مطالعات مديريت راهبردي

علمی پژوهشی

33

فرایند مدیریت و توسعه

علمی پژوهشی

34

پژوهش های آماری ایران

علمی پژوهشی

35

فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

علمی پژوهشی

36

پژوهش نامه مديريت تحول

علمی پژوهشی


مجلات داخلی با زبان انگلیسی در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده اند به زودی در همین صفحه قابل رویت می باشد.