ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما
انتخاب زبان
نام كاربری:  
رمز عبور:  

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@pqprc.ac.ir ارسال فرماييد.

اندازه نمونه و بازه اندازه گیری متغیر

در به کارگیری نمودارهای کنترل جهت پایش یک فرایند در شکل سنتی نرخ نمونه براداری ثابت است. در این حالت نمودارها نمونه ها را در اندازه ثابت و به فاصله زمانی ثابت بین نمونه ها دریافت میکنند. اخیرا تحقیقات وسیعی روی  نمودارهای کنترل با نرخ نمونه گیری متغیر انجام شده که نرخ نمونه گیری به عنوان تابعی از نتایج نمونه فعلی و نمونه قبلی آن است.

مزایای استفاده از این نمودارها اینست که تشخیص سریعتری از تغییرات کوچک فرایند در شرایط مفروض برای خطای نوع اول و نرخ متوسط نمونه گیری تحت کنترل دارند. نمودارهای کنترل با اندازه نمونه متغیر و بازه نمونه برداری متغیر، هنگامی که شواهدی از تغییر در فرایند وجود دارد نمونه های بیشتری میگیرند و در نتیجه از نمودارهای کنترل سنتی در تشخیص شیفت تواناترند. برای شرایطی که هم اندازه نمونه و هم بازه نمونه گیری برای نمونه بعدی باید از داده های موجود در زمان نمونه برداری فعلی مشخص شود، نمودارهای اندازه نمونه و بازه نمونه برداری متغیر میتوانند به شکل ترکیبی اجازه دهند که هم اندازه نمونه و هم بازه نمونه برداری تغییر کند.

Marion R. Reynolds, Jesse C. Arnold (2001)

با توجه به کاربردی و به روز بودن این مبحث گروهی با همین نام در مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان در حال مطالعه و تحقیق بر روی موضوعات جدیدی هستند که نتایج آنها برای تمامی علاقه مندان این حوزه جذاب خواهد بود.