ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما
انتخاب زبان
نام كاربری:  
رمز عبور:  

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@pqprc.ac.ir ارسال فرماييد.

محاسبات نرم

محاسبات نرم یک مجموعه در حال تکامل از روشهاست که به استخراج حد قابل قبول خطای عدم دقت و عدم قطعیت و درستی نسبی برای دست یافتن به نیرومندی، انعطاف پذیری و هزینه کم کمک می کند. محاسبات نرم یک فرصت جذاب برای ارائه ابهام  در تفکر بشری با عدم قطعیت زندگی واقعی را فراهم می آورد. منطق فازی، شبکه عصبی و محاسبات تکاملی روشهای هسته ای محاسبات نرم هستند. اگرچه این روشها نه تنها نباید به عنوان رقیب هم بلکه باید به عنوان مکمل و هم افزای هم دیده شوند. مفاهیم اولیه محاسبات نرم در اوایل دهه 90 توسط L. A. Zadeh ارائه شد و در دهه گذشته به لحاظ تئوری توسعه پیدا کرد.

از آنجاییکه محاسبات نرم قادر به حل مسایلی است که روشهای تحلیل سنتی نمی توانند آنها را حل کنند باعث یک تغییر پارادایم در حوزه علوم و مهندسی را شده است. بعلاوه بازده محاسبات نرم ارایه دانش غنی (نماد والگو)، کسب دانش انعطاف پذیر (توسط یادگیری ماشینی و مصاحبه با متخصصان)، و پردازش دانش انعطاف پذیر (استنتاج واسطه ای بین دانش الگو و نمادگذاری) است که سیستمهای هوشمند را برای ساخته شدن با هزینه کمتر ممکن میسازد.

Yashuhiko Dote & Seppo J.Ovaska (2001)

با توجه به کاربردی و به روز بودن مبحث محاسبات نرم گروهی با همین نام در مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان در حال مطالعه و تحقیق بر روی موضوعات جدیدی هستند که نتایج آنها برای تمامی علاقه مندان این حوزه جذاب خواهد بود.