ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما
انتخاب زبان
نام كاربری:  
رمز عبور:  

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@pqprc.ac.ir ارسال فرماييد.

مراقبت از سلامت

از نمودار کنترل در نظارت بر مراقبت از سلامت و بهداشت عمومی استفاده های بسیاری میشود. برخی از کارهای این حوزه به طور مستقل از توسعه صنعتی روشهای کنترل فرآیند آماری صورت گرفته است. بنابراین، فرصت انتقال دانش میان این دو زمینه کاربردی وجود دارد. مسئله مهم در بهداشت عمومی، تشخیص به موقع و انواع پیشگیری از حوادث بهداشتی نامطلوب است. نظارت بر بهداشت عمومی به عنوان یک مجموعه سیستماتیک در حال پیشرفت، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های خاص به نتیجه که برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشت عمومی اساسی و حیاتی هستند، تعریف می شود که به طور نزدیکی با انتشار به موقع این داده ها به کسانی که مسئول پیشگیری و کنترل هستند تجمیع شده است.

نمودار های کنترل استاندارد اغلب برای استفاده در نظارت و بهبود عملکرد بیمارستان توصیه می شود. به عنوان مثال، ممکن است میزان عفونت، میزان مرگ بیمار، یا انتظار از انواع مختلف پایش شود. خطاهای پزشکی و عوارض جانبی در بیمارستان ها شایع هستند و بسیاری از آنها به طور بالقوه قابل اجتناب هستند. این نتایج به طور بالقوه قابل اجتناب، می توانند در اضافه کردن مدت زمان و هزینه اقامت، بطور قابل توجهی مشکلات اقتصادی بیمارستان را افزایش دهد. متاسفانه، یک چرخه معیوب از موانع مالی، خطا و دوباره کاری، پس از آن با مشکل مالی بیشتر به دلیل هزینه های برخورد با آن خطا و دوباره کاریها به راحتی می توانید به هنجار تبدیل شود.

Woodall W. H. (2006)

با توجه به کاربردی و به روز بودن این مبحث گروهی با همین نام در مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان در حال مطالعه و تحقیق بر روی موضوعات جدیدی هستند که نتایج آنها برای تمامی علاقه مندان این حوزه جذاب خواهد بود.